پارسیا پلاست آرن

Iran

تهران - تهران

تهران - مرزداران - بلوار ابراهیمی - نبش الوند 13- پلاک 26- طبقه 3

۸۸۳۷۵۶۲۲-۳(۰۲۱)

۰۲۱۸۸۳۷۵۶۲۲

http://www.parsiaplast.com